Nacházíte se: Úvodní stránka > Afrika > Tunisko

Tunisko

Tunisko je stát v severní Africe. Jeho sousedy jsou Alžírsko, Libye. Obyvatelstvo tvoří z 95 % Arabové. Největší města Tuniska jsou Tunis, Sfax a Sousse.

Rozlohou je Tunisko přibližně dvakrát větší než Česká republika, čili přesně 163 610 km2.

Podnebí země je středomořské subtropické, což znamená horká léta a mírné zimy. Povrch je tvořen na severu pohořím Atlas, dále nížinami a slanými pánvemi – šotty. Na jihu je plošina Dahar a poušť Sahara. Severní částí Tuniska protéká řeka Medžerda (Medjerda). Nejvyšším bodem je hora Džabal Šambí (1544 m. n. m.)

V lesích severní části Tuniského Atlasu roste dub korkový, eukalypt, ze kterých se vyrábí korek a eukalyptový olej na vývoz. Většina divokého povrchu Tuniska porůstá na severu suchá makchie (křoví), uprostřed suché travnaté stepi, solná jezera a na jihu pouště.

Zemědělství je zdrojem obživy pro asi 20 % obyvatel. Pěstuje se pšenice, ječmen, olivy, rajčata, melouny, citrusy. Významný je rybolov a chov ovcí.

Z nerostných surovin je nejvýznamnější těžba fosfátů, ropy, zemního plynu a soli.

Mezi významná průmyslová odvětví patří potravinářství, petrochemie, průmysl chemický, textilní a hutnický.

Velmi významný je rozvoj turistiky, státem podporované. Průměrné pískové pláže, teplé a nepříliš čisté moře dělají z Tuniska horší turistickou destinaci. Mnoho turistů převážně z Evropy sem přijíždí zejména kvůli relativně nízkým cenám a památkám, např. Kartágu.

Politický systém je prezidentský, s teprve druhým prezidentem. V Tunisku neexistuje demokracie v evropském smyslu slova, jde o policejní stát. Protože je Tunisko arabský stát v mezinárodní politice velmi umírněný, je faktická diktatura vládnoucí strany mezinárodním společenstvím téměř bezvýhradně tolerována. Tuniskou měnou je tuniský dinár (TD) dělený na tisíc milimů. Tuniský dinár není volně směnitelný.

Oficiálním jazyk Tunisu je Arabština a Francouzština. Prvotní dochovaný jazyk v Tunisu je Arabština, kterou zde zavadli Arabové spolu se svými zvyky a kulturou. Francouzština se v Tunisu objevila až později, ale i přes to zde každý mluví Francouzky plynule. Používá se převážně při obchodování a psaní veřejných nápisů. Zajímavostí je, že oba jazyky jsou velmi těžké ať už na vyslovování nebo psaní. Například Arabština je považována za jeden z nejtěžších jazyků vůbec.

Tunis je Arabská země s islámskou kulturou. V této zemi se nenařizuje žádné náboženství a panuje zde liberalismus ohledně náboženství. Nejvíce převažuje Islám, proto najdeme mešitu téměř na každém rohu. Tunis je bezpečná země právě kvůli náboženství, Korán přikazuje věřícím chovat se slušně, také se tak oblékat a být tolerantní k ostatním.

V Tunisku operují tři letecké společnosti a to Tunisair, Nouvelair a Karthago airlines.

Počasí se v Tunisku mění ze severu k jihu. Pobřeží Tuniska má letní teploty příjemně teplé(kolem 33°C). Vnitrozemí Tuniska je horké, na jihu na Sahaře je až 50°C ve stínu. Nejlepší měsíce pro návštěvu jsou: 2.polovina června-přelom září a října.

Tags: , , , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Reagovat