Nacházíte se: Úvodní stránka > Evropa > Belgické království

Belgické království

Západoevropský stát Belgie má společnou hranici na severu s Nizozemskem, na východě s Německem a Lucemburskem, na jihu s Francií. Západní hranici tvoří Atlantský oceán.

Zeměpisná charakteristika

Belgická krajina je převážně plochá, nízko položená. Nejvýše leží Ardeny, náhorní planina na jihovýchodě. Severně od Arden protéká řekla Sambra hlubokým údolím směrem na východ a na jeho konci se vlévá do řeky Maas. Na severu v oblasti Kempenland, neboli Campine, překrývá písčitý úhor uhelná ložiska. Brabantská a Flanderská nížina mají úrodnou zemědělskou půdu. Na pobřeží jsou rozsáhlé písčité pláže. Duny a hráze chrání nízko položené území před mořem a umožňují budování polderů. Většina Belgie má mírné zimy a chladná léta s průměrnými srážkami.

Lidé, jazyk a náboženství

Belgičané se dělí do dvou etnických skupin: Valoni jsou potomci keltských kmenů, kteří žijí na jihu, mluví francouzsky a s Francouzi mají i společnou kulturu, zatímco Vlámové v severních Flandrech pocházejí z germánských kmenů. Vlámové mluví vlámštinou, která je obdobou nizozemštiny. V Belgii jsou tři úřední jazyky: francouzsky se mluví ve Valonsku, holandsky ve Flandrech a německy v malé oblasti poblíž německých hranic. V Bruselu a okolí se mluví francouzsky i nizozemsky. Nejvíce obyvatel je římskokatolického vyznání, protestantů a muslimů je menšina.

Hospodářství

Belgie je průmyslový stát, ale protože zcela postrádá přírodní zdroje, musí většinu surovin dovážet. Do široké škály výrobků patří dopravní prostředky, strojní zařízení a výrobky potravinářského průmyslu. Hlavními plodinami jsou pšenice, ječmen, kukuřice, oves, brambory a ovoce. Chovají se převážně prasata, hovězí dobytek, ovce a koně. V poměru ke své rozloze má jednu z nejhustších železničních sítí a 128 345 km silnic.

Sociální uspořádání

Školní docházka je povinná od 6 do 18 let. Belgické školství je rozděleno na státní a na soukromé denominační (církevní) školy, které stát finančně podporuje. Belgie má řadu univerzit, mezi něž patří i Lovaňská, která byla založena roku 1425 a od roku 1970 je rozdělena na dvě samostatné části, nizozemskou a francouzskou. Na většinu obyvatelstva se vztahuje rozsáhlý program sociálního zabezpečení, do kterého patří zdravotní pojištění, důchody, rodinné přídavky, odškodné v případech pracovních úrazů a podpora v nezaměstnanosti.

Tags: , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Reagovat